PROHLÁŠENÍ A-Z TOUR K 1.6.2020

Našim váženým klientům a partnerům,

 

každým dnem se mění situace s koronavirem a řada zemí bude v dohledné době otevírat hranice. Předpokládáme proto, že už od června začneme vypravovat naše první zájezdy, samozřejmě za dodržení předepsaných hygienických opatření. Ke dni 1.6.2020 platí nové zvýhodněné storno podmínky, a to do 6 týdnů před odjezdem zájezdu. Také máte možnost bezplatně změnit termín nebo si vyžádat Lex Voucher dle zákona č. 185/2020 Sb. (poukázku na peníze) pokud jste přihlášeni na zájezd s odjezdem do 31.8.2020. Na zájezdy s odjezdem od 1.9.2020 se již nevztahuje ochranná lhůta, a proto veškeré změny a příp. zrušení jsou možné jen dle Obchodních podmínek.

Další bližší informace:

 

A) Jestliže jste přesvědčeni, že nepojedete na náš zájezd s odjezdem do 31.08.2020, který jste si objednali, pak máte tyto možnosti:

1) Bezplatné přeložení zájezdu na jiný termín nebo využití uhrazené zálohy na jiný zájezd.
Toto rozhodnutí jste povinni oznámit CK A-Z TOUR s.r.o. nejpozději 6 týdnů před termínem odjezdu konkrétního zájezdu, na který jste přihlášeni.

2) Zrušení Smlouvy o zájezdu s odjezdem do 31.8.2020 (písemně, osobně) s tím, že Vám bude vydán Lex Voucher (poukaz na peníze) v hodnotě celé uhrazené částky, který můžete později využít na nákup dalšího zájezdu v letošní i příští sezoně 2021. Pokud s tímto poukazem nesouhlasíte, pak Vám můžeme vyplatit hotovost s odpočtem stornopoplatků.
Pozor! Pokud chcete využít našich zvýhodněných podmínek (voucher v plné hodnotě nebo zvýhodněné storno) musíte tak učinit do 6 týdnů před odjezdem zájezdu.
U zájezdů s odjezdem do 31.8.2020 prodlužujeme nejnižší zvýhodněné stornopoplatky až do 6 týdnů před termínem odjezdu konkrétního zájezdu. Pokud zrušíte zájezd v době kratší než 6 týdnů před termínem odjezdu, budou Vám za zrušený zájezd účtovány stornopoplatky dle našich stávajících Obchodních podmínek.

 

B) V případě, že jste připraveni zúčastnit se zájezdu, který máte objednaný a neobdrželi jste od nás oznámení o zrušení zájezdu, pak je Vaší povinností uhradit doplatek zájezdu nejpozději 1 měsíc před termínem odjezdu. Pokud bude zájezd zrušen z naší strany, obdržíte Lex Voucher – poukaz na částku, kterou jste naší CK uhradili, který pak můžete použít k uhrazení jakéhokoliv zájezdu v letošním i příštím roce.
Lex Voucher je pojištěn v případě úpadku CK na 100% své hodnoty.

 

C) Pokud chcete zrušit zájezd s termínem odjezdu 1.9.2020 a později, můžete tak učinit výpovědí Smlouvy o zájezdu (písemně, osobně nebo e-mailem). Výše storno poplatku je určena Obchodními podmínkami CK A-Z TOUR s.r.o.

 


Velice si vážíme Vaší důvěry a podpory v této velmi těžké době a děkujeme za pochopení naší současné situace a přejeme pevné nervy a hlavně zdraví.

 

Jaroslav Walczysko - majitel
a kolektiv CK A-Z TOUR s.r.o.

 

img-loader img-loader img-loader