Gruzie - Země plná historie a úžasné přírody

 • Gruzie - Země plná historie a úžasné přírody
 • Gruzie - Země plná historie a úžasné přírody
 • Gruzie - Země plná historie a úžasné přírody
 • Gruzie - Země plná historie a úžasné přírody
 • Gruzie - Země plná historie a úžasné přírody
 • Gruzie - Země plná historie a úžasné přírody
 • Gruzie - Země plná historie a úžasné přírody
 • Gruzie - Země plná historie a úžasné přírody
 • Gruzie - Země plná historie a úžasné přírody
 • Gruzie - Země plná historie a úžasné přírody
 • Gruzie - Země plná historie a úžasné přírody
 • Gruzie - Země plná historie a úžasné přírody
 • Gruzie - Země plná historie a úžasné přírody
 • Gruzie - Země plná historie a úžasné přírody
 • Gruzie - Země plná historie a úžasné přírody
 • Gruzie - Země plná historie a úžasné přírody
 • Gruzie - Země plná historie a úžasné přírody
 • Gruzie - Země plná historie a úžasné přírody
 • Gruzie - Země plná historie a úžasné přírody
 • Gruzie - Země plná historie a úžasné přírody
 • Gruzie - Země plná historie a úžasné přírody
 • Gruzie - Země plná historie a úžasné přírody
 • Gruzie - Země plná historie a úžasné přírody
 • Gruzie - Země plná historie a úžasné přírody
 • Gruzie - Země plná historie a úžasné přírody
 • Gruzie - Země plná historie a úžasné přírody
 • Gruzie - Země plná historie a úžasné přírody
 • Gruzie - Země plná historie a úžasné přírody
 • Gruzie - Země plná historie a úžasné přírody
 • Gruzie - Země plná historie a úžasné přírody
 • Gruzie - Země plná historie a úžasné přírody
 • Gruzie - Země plná historie a úžasné přírody
 • Gruzie - Země plná historie a úžasné přírody
Cena obsahuje
Transfér z letiště na hotel a zpět Veškerá doprava na místa která jsou v programu zájezdu Český průvodce CK Pojištění úpadku CK Letenky Praha - Kutaisi a Kutaisi - Praha 9x snídaně 9x večeře 9x ubytování
Cena neobsahuje
Vstupy do jednotlivých objektů Komplexní cestovní pojištění vč. storna fakultativní výlety - Gergeti a Vardzia

Informace

Kód zájezdu: GRUZIE Typ zájezdu: POZNÁVACÍ

Popis

 

Program zájezdu:

1.den: Odlet v ranních hodinách přímým letem z Prahy do Kutaisi, ubytování v hotelu.

2.den: Po snídani odjezd do Kachetie, největší vinařské oblasti Gruzie. Nejdříve navštívíme klášter Alaverdi (zdejší mniši jsou známí svou produkcí medu a výrobou klášterního vína), a poté i známé vinařství, kde ochutnáme několik druhů místního vína. V městečku Telavi se podíváme na místní tržiště a poté navštívíme klášter Bodbe, kde jsou uloženy ostatky apoštolky svaté Niny, městečko Signagi („město lásky"), a na závěr povečeříme v typické gruzínské restauraci při poslechu místní hudby a národních písní.

3.den: Prohlídka města Tbilisi klidným tempem s přestávkou na oběd, katedrála Sameba, park Evropa, kostel Metechi, lanovkou na pevnost Narikala ze 4. století se sochou Matky Gruzie, mešita ve starém městě, Abanotubanie – zóna jedinečných tureckých lázní, vodopád Legvtakhevi, arménský kostel sv. Jiří, synagoga í chrám Sioni, procházka ulicí Šarden se spoustou kavárniček, restaurací a obchůdků, skleněný most Míru s výhledem na prezidentský palác, a na závěr výjezd lanovou tramvají na Mtacmindu – Svatou horu s nádherným výhledem na celé Tbilisi. Večeřet budeme v restauraci s gruzínskou kuchyní a bohatým národopisným programem.

4.den: Volný den v Tbilisi - pro zájemce výlet za příplatek - celodenní putování Kavkazem. Po snídani odjezd starou vojenskou Gruzínskou cestou, Aragvskou soutěskou okolo Oblouku vítězství až ke Křížovému hřebenu ve výšce 2395 m.n.m do vesnice Stepancminda. Odtud se vydáme terénními vozy 4x4 do Gergeti, kde se nachází symbol celé Gruzie - gergetský chrám Svaté Trojice s nádhernými výhledy na majestátní Velký Kavkaz, ale především na dechberoucí výhled na třetí nejvyšší horu Gruzie – Kazbeg. Je to 2750 let vyhaslá sopka, která nás ohromí svou výškou 5047 m.n.m. Na zpáteční cestě navštívíme zámek Ananuri (UNESCO) ze 17. století u přehrady Žinvali.

5.den: Klášter Džvari ze 6.-7. století (UNESCO) s nádherným výhledem na soutok řek Aragvi a Kury, město Mccheta se středověkou katedrálou Sveticchoveli, místem korunovace i pohřebištěm gruzínských carů. Přejezd do města Gori, kde si prohlédneme rodný dům zdejšího světoznámého rodáka J.V.Džugašviliho (Stalina) i s jeho osobním pancéřovaným vagónem, ve kterém mimo jiné cestoval do Jalty na Jaltskou konferenci. Odjezd do lázeňského města Bordžomi (Borjomi), ubytování, večeře.

6.den: Volný den k prohlídce Bordžomi – pro zájemce celodenní výlet za příplatek - unikátní jeskynní město Vardzia z 12. století (UNESCO), vytesané ve skále. Obdivuhodné dílo důmyslné a řemeslné zručnosti zdejších předků, kteří ve skále dokázali vytesat celé město včetně skalního kláštera, chrámu s originálními freskami, vinných sklepů, lékárny či skalní studny. Následuje pevnost Rabat ve městě Acchalciche, kde se na jednom místě nacházejí objekty všech církví – nejen pravoslavné, arménské a katolické, ale i synagoga a mešita. Návrat do Bordžomi. Dle časových možností procházky po lázeňském parku s ochutnávkou jedinečné zde vyvěrající minerální vody.

7.den: Odjezd do druhého největšího města Gruzie – Kutaisi. Zde navštívíme postupně Gelati (UNESCO) - vzdělávací a klášterní komplex, jehož součástí je chrám Panny Marie z roku 1106 s originálními freskami  a kostely sv. Jiří a sv. Mikuláše. Je zde pohřbeno celkem 23 gruzínských carů. Poté největší gruzínská krasová jeskyně Prométeus (pěšky + loďkou). Odjezd do hlavního přímořského letoviska Gruzie – Batumi. Po ubytování a večeři se projdeme po nábřežní kolonáděs tančící fontánou.

8.den: Dopolední prohlídka Batumi - náměstí Pjacca, Abecední věž, socha Medynesoucí zlaté rouno, Batumský bulvár, lanovkou na nejvyšší bod Batumi s nádherným výhledem na celé město.

9.den: Individuální volno na koupání a nákupy.

10.den: Po snídani vyklizení pokojů, následně odjezd na letiště, cestou se ještě zastavíme v Parku miniatur, zde uvidíme věrné kopie všech hlavních památek Gruzie a můžeme si tady porovnat, co jsme viděli při našem putování. V odpoledních hodinách odlet přímým letem do Prahy.

V ceně zájezdu je: letenky Praha – Kutaisi a Kutaisi - Praha (odbavená zavazadla 20 kg), 9x ubytování v 3* hotelech - 2 lůžk. pokoje s kompl. soc. zařízením, 9x snídaně, 9x večeře, transfer z letiště na hotel a zpět, veškerá doprava na místa, která jsou v programu zájezdu, kromě výletů za příplatek, český průvodce CK, pojištění úpadku CK.

V ceně není: Vše, co není uvedeno v ceně, vstupy do jednotl. objektů - 1200,- Kč, výlet džípy do Gergeti - 1.800,- Kč, skalní město Vardzia - 1.900,- Kč, povinné cest. pojištění vč. storna - zrušení zájezdu z váž. důvodů.

Slevy: nákup do 5 měsíců před termínem - 1000 Kč/os. + stálý klient 5x a více s námi - 250 Kč/os. Aktuální ceny najdete na www.ckaztour.cz.

2 lůžkový pokoj

3 lůžkový pokoj

1 lůžkový pokoj

Letecká

Trasa:Letecká trasa - Brno - Ostrava

Zastávky:
 • Brno
 • Ostrava
 • Praha

Trasa:Letecká trasa - Ostrava - Krakov

Zastávky:
 • Krakov
 • Ostrava

Trasa:Letecká trasa - Praha

Zastávky:
 • Praha

Polopenze

img-loader img-loader img-loader